Tibetan Pulsing

Tibetan Pulsing is een meditatief energetisch bodywork, dat zijn wortels heeft in Tibet waar de Tibetaanse Boeddhisten zich sinds heugenis met de ontwikkeling van bewustzijns methoden om onszelf van ons lijden te verlossen/ bezig heeft gehouden. Wat wij nu Tibetan Pulsing noemen is ontwikkeld uit kennis en rituelen die de Tibetaanse monnikken gebruikten voor hun eigen ontwikkeling/verlichting/realisatie.

De kennis waar zij vanuit gaan is kennis die 5000 jaar geleden gemeengoed was.  Acupunctuur, Shiatsu, Tai Qi en Qi Qung zijn allemaal op deze kennis van lichaam en psyche gebaseerd.

Uitgangspunt daarbij is het feit dat alles energie is en dat alles dus uit vibraties is opgebouwd. In ons lichaam worden 24 (wervels) energie circuits (zenuwstelsel, bio-electriciteit) onderkent. Elk energie circuit heeft een geluids en een licht frequentie een plaats in het lichaam en bepaalde emoties en gedachten. De laatste 2 (psyche) kunnen positief, negatief of neutraal zijn. Als we in ons leven iets meemaken wat we als negatief ervaren (dus niet willen voelen) dan creëeren we daarmee een blokkade in het bio-electrische circuit en als we in een situatie (dreigen te) komen die veel op die originele situatie lijkt dan reageer je weer hetzelfde. Het komt voor dat je deze situatie in je leven veel meemaakt en je afvraagt waarom. Het leven is zo gul het geeft je keer op keer de gelegenheid deze kleine en grote trauma’s te gaan voelen. Op het moment dat je zo’n gevoel toelaat (ontspanning) en accepteert (hart) dat het er is en dat het ok is, dan is de blokkade in het zenuwstelsel opgeheven. In een ooglezing kunnen we in gesprek met jou te weten komen in welk circuit het probleem zit wat jij in jezelf wilt oplossen. In het daaropvolgende bodywork word met behulp van muziek (die de juiste frequentie heeft) en door stimulatie van de punten op het lichaam het circuit ontspannen. In de aanraking van de punten zijn we ons bewust van de hartslag. Deze focus op de hartslag in het contact van de aanraking veroorzaakt een magnetisch veld. Ontvangende en actieve partner smelten samen in deze hartenergie. Dit creëert een optimale situatie waarin we los kunnen laten zonder dat ons ego protesteert (denken).